2024-07-08, 12:49.

Kolla in sidan med saker till salu !
Är det något mer du vill ha inlagt här eller på Efterlyst-sidan ?

Kontakta webmaster !

Bildspel med en del StorVolvo !

==========================================================================================
Är det någon som är intresserad av nytillverkning av den list som sitter
på huven som förlängning framåt vid huvkråkan ?
 

StorVolvoKlubben har en medlem som har frågat på pris för att gjuta upp denna i aluminium.
Intresseanmälan till kassor@storvolvoklubben.net

============================================================================================

Vi skulle vilja ha in ritningar eller artikelnummer på kylarmärkena till Volvo LV4 och ÖV4 om någon har
tillgång till detta för att klubben ska kunna tillverka nya kylarmärken.

============================================================================================

Vi tänker oss att kunna scanna in litteratur om våra StorVolvo.
Kan alla medlemmar skicka till info@storvolvoklubben.net vilka böcker,manualer,
reklambroschyrer med mera ni har som skulle kunna scannas in ?
Om ni redan har inscannat material som ni kan dela med övriga
medlemmar – skicka gärna detta till samma mailadress.