20-års jubileum i år !!
På Volvos 75-årsdag den 14 april 2002 bildades STORVOLVOKLUBBEN,
(förkortat SVK).

Virtuell medlemsträff den 12 november
Imorgon lördag 12 november på förmiddagen mellan 9:00-11:00 är det medlemsträff med intressanta diskussioner, bildvisning och kanske lite mer.

Länk och info har idag mailats till alla medlemmar

========================================================================

Höst-träff
Besök hos Nilsson Special Vehicles i Laholm Tegelbruksvägen 17 i Laholm.
Lördagen 8/10 kl 10:30.
Visningen tar ca 2 h och det kostar 100:-/person.

Efteråt  samlas vi för en gemensam lunch.

Anmälan senast den 1 oktober till Gösta Wahlquist,
070-664 12 46 eller gosta.wahlquist@telia.com

================================================

I samband med VROM arrangerade vi Sommarsidan lördagen den 20 augusti.

Vi träffades först för fika i hamnen Hönö Röd,
efter fikat ca 15-tiden blir det att åkte vi en runda med bilarna, följt av en kräftskiva på kvällen.

================================================================
Samma helg var det Vallåkra-träffen.

Bildspel med en del StorVolvo !

==========================================================================================
Är det någon som är intresserad av nytillverkning av den list som sitter
på huven som förlängning framåt vid huvkråkan ?
 

StorVolvoKlubben har en medlem som har frågat på pris för att gjuta upp denna i aluminium.
Intresseanmälan till kassor@storvolvoklubben.net

============================================================================================

Vi skulle vilja ha in ritningar eller artikelnummer på kylarmärkena till Volvo LV4 och ÖV4 om någon har
tillgång till detta för att klubben ska kunna tillverka nya kylarmärken.

============================================================================================

Vi tänker oss att kunna scanna in litteratur om våra StorVolvo. Kan alla medlemmar skicka till info@storvolvoklubben.net vilka böcker,manualer, reklambroschyrer med mera ni har som skulle kunna scannas in ? Om ni redan har inscannat material som ni kan dela med övriga medlemmar – skicka gärna detta till samma mailadress.

============================================================================================

Efterlysning:
är det någon som vet delar som passar till vår klubbs bilar från andra fordonstillverkare eller andra volvo-modell t.ex. PV444 och 544 ?
Skicka in tips om detta till klubben så ska vi sammanställa detta här på hemsidan och i tidningen SIDAN.

Skicka till mail: info@storvolvoklubben.net